Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zdalny dostęp

Dostęp do źródeł elektronicznych spoza sieci uczelnianej odbywa się po skonfigurowaniu przeglądarki według poniższych instrukcji.

 

I. Sposoby logowania w systemie:

Pracownicy:

  1. Login i hasło do Intranetu
  2. Login i hasło zdalnego dostępu proxy (tylko dla dotychczasowych użytkowników)

Osoby nowe i osoby, które utraciły login lub hasło do Intranetu powinny skontaktować się z Działem Informatycznym UM poprzez HelpDesk: https://helpdesk.umlub.pl, adres email: informatyka@umlub.pl lub pod numerem telefonu 814485555, ewentualnie skorzystać z systemu zmiany hasłahttps://umlub.pl/reset-hasla/

 

 

Studenci/doktoranci:

  1. Studenci: login: numer albumu studenta bez zera wiodącego (np. 43123), hasło Portalu Studenta/EDUROAM
  2. Doktoranci: login: numer albumu w postaci „D1234” bez znaku „/”, hasło do Portalu Studenta/EDUROAM

Osoby nowe i osoby, które utraciły hasło powinny skorzystać z automatycznego systemu nadawania/przypomnienia hasłahttps://umlub.pl/studenci-i-doktoranci/zmiana-hasla/

W systemie nadawania/przypomnienia hasła należy wpisać email podany podczas rekrutacji na studia.

Doktoranci, którzy nie posiadają konta w domenie student.umlub.pl powinni skontaktować się z Działem Informatycznym UM poprzez mail: informatyka@umlub.pl lub telefonicznie.

 

W razie problemów ze zdalnym dostępem do źródeł elektronicznych prosimy o kontakt: cyfrowa@umlub.pl 

81 448 5813; 81 448 5806.

Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub w przypadku problemów z pojedynczą bazą skorzystanie z innej zainstalowanej. Dla systemu Windows 10 polecana jest Mozilla Firefox.

 

II. Zasady korzystania ze źródeł elektronicznych.

Przypominamy, że licencje zabraniają archiwizowania całych numerów czasopism i książek. Liczba jednorazowo pobieranych dokumentów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej.