Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Usługi informacyjne i bibliometryczne

Dział Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej:

 • udziela wszelkiego rodzaju informacji z zakresu informacji naukowej, bibliografii i bibliometrii
 • przygotowuje analizy bibliometryczne/poświadczenia dorobku naukowego dla pracowników, doktorantów i studentów UM w Lublinie oraz osób spoza Uczelni
 • prowadzi szkolenia realizowane w ramach prowadzonego w Uczelni kształcenia studentów i doktorantów
 • prowadzi szkolenia i udziela konsultacji dla użytkowników korzystających z Pracowni Komputerowej
 • prowadzi szkolenia grupowe dla środowiska akademickiego
 • przygotowuje zestawienia bibliograficzne na podany przez użytkownika temat  (formularz zamówienia)
  (usługa nie dotyczy studentów)

Dział Analiz Publikacji i Wsparcia Ewaluacji:

 • udziela wsparcia merytorycznego i konsultacji pracownikom i doktorantom UML w zakresie oceny dorobku naukowego i efektywnego publikowania
 • przygotowuje analizy slotów dla pracowników UM w Lublinie oraz osób spoza Uczelni
 • przygotowuje poświadczenia publikacji o charakterze edukacyjnym z listy KEN (dla pracowników UM w Lublinie)