Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Udostępnianie i wypożyczenia

Zbiory biblioteczne są udostępniane:

 

  • prezencyjnie tzn. na miejscu – w czytelni Biblioteki Głównej, Czytelni Multimedialnej w CSM, bibliotekach specjalistycznych
  • drogą wypożyczeń indywidualnych

Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu mają prawo wszyscy zainteresowani.

 

Prawo do wypożyczeń w Bibliotece Głównej mają:

 

  • pracownicy i emerytowani pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu
  • studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • pracownicy  podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu  Lublina
  • pracownicy naukowi instytucji naukowych z terenu Lublina
  • pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z województwa lubelskiego po wpłaceniu kaucji (minimalna wysokość kaucji jest określona w cenniku)
  • osoby uprawnione do korzystania z Wirtualnej Karty Bibliotecznej (WKB)

 

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zbiorów bibliotecznych zawarte są w regulaminie.