Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szkolenia i zajęcia dydaktyczne

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oferuje szkolenia dla środowiska akademickiego (również na terenie jednostek UM) oraz dla użytkowników indywidualnych.

 

Proponowana zagadnienia*:

 

  • prezentacja funkcjonalności baz danych dostępnych w ofercie Biblioteki
  • sposoby docierania do pełnych tekstów dokumentów w wersji elektronicznej
  • przeszukiwanie katalogu OPAC Biblioteki UM w Lublinie
  • wskaźniki bibliometryczne i ich wykorzystanie w ocenie dorobku naukowego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej
e-mail: informacja@umlub.pl
tel. 81 448-58-02

 

* Istnieje możliwość dostosowania tematu oraz stopnia zaawansowania przekazywanych treści do potrzeb osób zainteresowanych

 


 

Informacje na temat zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Bibliotekę Główną UM znajdują się w zakładce: STUDENCI I DOKTORANCI > Szkolenia.