Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Poświadczanie dorobku naukowego

Dział Analiz Publikacji i Wsparcia Ewaluacji

Przygotowuje analizy slotów na potrzeby:

  • ocen okresowych (grupa pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, badawczo-technicznych)
  • zmiany stanowiska w UML
  • zatrudnienia w UML

Przygotowuje poświadczenia publikacji o charakterze edukacyjnym z listy KEN na potrzeby:

  • ocen okresowych
  • zmiany stanowiska w UML

Dział Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej przygotowuje analizy bibliometryczne/poświadczenia dorobku naukowego m.in. na potrzeby:

  • postępowań konkursowych w Uczelni
  • procedur Rady Doskonałości Naukowej
  • stypendiów
  • rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
  • specjalizacji rezydenckiej i pozarezydenckiej

 

Źródło danych o publikacjach stanowi Bibliografia UMLub, lista publikacji dostarczona przez autora, kopie publikacji lub oświadczenie dostarczone przez autora.

 

UWAGA! Pracownicy, doktoranci i studenci UM przed zamówieniem analizy/poświadczenia zobowiązani są do sprawdzenia kompletności swojego dorobku w Bibliografii UMLub i dostarczenia brakujących publikacji do Działu Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej: (pokój 108, 110 tel. 81 448-58-05, 81 448-58-16, e-mail: informacja@umlub.pl).

 

Oświadczenia wymagane przy zamawianiu analiz/poświadczeń dorobku: