Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa w Bibliotece

 

1. Rodzaje sieci bezprzewodowych dostępnych dla użytkowników Biblioteki:
- Eduroam (dla studentów i doktorantów UML)
- UML_staff (dla pracowników UML)

 

Zasięg sieci bezprzewodowych obejmuje: Czytelnię Ogólną, Dział Informacji Naukowej i Pracownię Komputerową

 

UWAGA: Przed pierwszym zalogowaniem w sieci należy pobrać certyfikat bezpieczeństwa dostępny na stronie http://www.eduroam.umlub.pl/do-pobrania/ oraz skonfigurować urządzenie (instrukcje konfiguracyjne dostępne na stronie http://www.eduroam.umlub.pl/jak-uruchomic/)

 

2. Logowanie do sieci bezprzewodowych UML:

 

a) Studenci i doktoranci UML – login: nr albumu w postaci 1234 lub D1234 i hasło używane w systemie Eduroam
W przypadku braku hasła lub konieczności jego zmiany należy skorzystać z systemu generującego hasła: https://umlub.pl/en/reset-hasla-student/  (wypełniając formularz jako email należy wpisać adres podany przy rekrutacji na studia)

 

b) Pracownicy UML – login i hasło używane w systemie Intranet
W przypadku utraty aktualności hasła można go zresetować korzystając ze strony: https://umlub.pl/reset-hasla