Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zasady rejestracji publikacji studentów

Rejestracja publikacji studentów

  1. Publikacje studentów UML są rejestrowane przez Bibliotekę w bazie publikacji Bibliografia UMLub (zwanej dalej BPP) (https://bpp.umlub.pl/bpp/uczelnia/UML/).
  2. Każdy student powinien odszukać i sprawdzić w bazie BPP swój profil. W tym celu należy wpisać swoje nazwisko w zakładce autorzy (https://bpp.umlub.pl/bpp/autorzy/) i upewnić się, czy wszystkie prace zostały poprawnie przypisane do profilu.
  3. W przypadku, gdy w BPP występują inne osoby o tym samym nazwisku i imieniu/inicjale imienia należy sprawdzić jakie prace znajdują się w każdym z profili. Jeżeli okaże się, że publikacje są przypisane nieprawidłowo lub profile są zdublowane i wymagają połączenia - należy skontaktować się z Działem Informacji Naukowej Biblioteki Głównej informacja@umlub.pl.
  4. Przygotowując publikację, student powinien podać w afiliacji nazwę koła, w którym powstaje praca (najlepiej wg zasady 1 osoba wskazuje 1 afiliację w danej publikacji). Należy pamiętać o podawaniu prawidłowej nazwy koła. Poprawne nazwy kół można sprawdzić w Bazie Bibliografia UMLub – w zakładce jednostki (https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostki/).
  5. W przypadku braku koła w bazie Bibliografia UMLub przewodniczący koła powinien skontaktować się z Biblioteką informacja@umlub.pl z prośbą o utworzenie rekordu koła w BPP.
  6. Kontaktując się z Działem Informacji Naukowej w sprawach związanych z rejestrowanymi przez Bibliotekę UML publikacjami warto podawać unikalny numer BPP ID autora, nadawany automatycznie przez oprogramowanie Bibliografia UMLub i widoczny w profilu autora (https://bpp.umlub.pl/bpp/autorzy/).