Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informacje dla studentów starszych lat

Informacje dla osób ubiegających się o stypendia

W sprawie stypendiów należy kontaktowaś się z Działem Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej:

tel. 81 448 5805

informacja@umlub.pl 

osobiście w Pracowni Komputerowej, I piętro, pokój 107.

 

UWAGA! Oceny dorobku przygotowywane są w oparciu o bazę Bibliografia UMLub. Jeśli w bazie brakuje publikacji, prosimy o przesłanie pdf-u/linku do wersji elektronicznej lub skanu tej publikacji na adres informacja@umlub.pl w celu uzupełnienia informacji w Bazie.

Informacje dla studentów starszych lat dotyczące wypożyczeń i kart obiegowych

  • Limit wypożyczanych podręczników wynosi 20 egzemplarzy.
  • Odbiór zamówionych podręczników w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Podręczniki nieodebrane w terminie zostaną zwrócone do magazynu.
  • Książki potrzebne na kolejny rok akademicki można zamawiać i wypożyczać na bieżąco (z możliwością dwukrotnego samodzielnego przedłużenia terminu zwrotu). 
  • Warunkiem podbicia karty obiegowej jest zwrócenie wszystkich wypożyczonych książek i uregulowaniu ewentualnych zobowiązań wobec Biblioteki. 

Korzystanie ze zbiorów na miejscu w Czytelni

Zbiory Czytelni Biblioteki Głównej stanowią podręczniki, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe oraz wybrane polskie czasopisma medyczne. Korzystanie odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Do Czytelni można również zamówić materiały dostępne w magazynie Biblioteki Głównej.

Korzystanie z zasobów elektronicznych

Zapraszamy do korzystania z zasobów elektronicznych. W przypadku korzystania z e-źródeł poza siecią Uczelnianą (np. z domu) wymagane jest logowanie i skonfigurowanie zdalnego dostępu.

Studentom polecamy kolekcje książek polskich Ibuk Libra i Elibrary, wejście ze strony Biblioteki - zakładka ZASOBY>E-książki lub za pośrednictwem multiwyszukiwarki.