Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zasady przyjmowania prac doktorskich

Informacje dotyczące Wewnętrznej Biblioteki Cyfrowej

 

Stanowisko komputerowe obsługujące Wewnętrzną Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie znajduje się w Czytelni Głównej UM, parter Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Szkolna 18. 

Wewnętrzna Biblioteka Cyfrowa jest technologicznie częścią Repozytorium Polskiej Platformy Medycznej UML, pliki są niedostępne dla Czytelników poza wyznaczonym stanowiskiem w Czytelni. Zgodnie z podpisaną licencją ograniczającą, dostęp do streszczenia i metadane takiej pracy doktorskiej są dostępne w PPM UML.