Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Polska Platforma Medyczna

Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

Biblioteka Główna UM w Lublinie informuje, że został uruchomiony lokalny system Polskiej Platformy Medycznej: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, dostępny pod adresem: https://ppm.umlub.pl

 

Celem Polskiej Platformy Medycznej (PPM) jest prezentacja i promocja osiągnięć naukowych i potencjału badawczego Uczelni w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.
PPM zapewnia otwarty dostęp między innymi do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich i innych dokumentów w repozytorium. Teksty w repozytorium są zgodne ze standardami WCAG. Zasoby platformy są sukcesywnie uzupełniane. Zapraszamy również do przekazywania do repozytorium danych badawczych.

 

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Partnerami projektu PPM jest siedem uniwersytetów medycznych:
1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
3. Gdański Uniwersytet Medyczny,
4. Śląski Uniwersytet Medyczny,
5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
6. Pomorski Uniwersytet Medyczny,
7. Warszawski Uniwersytet Medyczny
oraz w Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

 

 

 

 Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (Umowa nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.