Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wskaźniki bibliometryczne

  • Impact Factor (IF) definiowany jest jako stosunek liczby cytowań w danym roku artykułów z dwóch poprzednich lat do sumy artykułów opublikowanych w tym czasopiśmie w ciągu tych dwóch lat. Wartość wskaźnika IF dla danego czasopisma można sprawdzić korzystając z bazy Journal Citation Reports (JCR) wydawanej przez Clarivate Analytics (baza aktualizowana jest raz w roku).
  • CiteScore  - wskaźnik cytowalności czasopism indeksowanych w bazie Scopus, stanowiący stosunek liczby cytowań w danym roku artykułów z trzech poprzednich lat do sumy wszystkich artkułów z tego czasopisma opublikowanych w ciągu tych trzech lat. Wartość CiteScore dla danego czasopisma można sprawdzić korzystając z bazy Scopus (zakładka Sources).
  • Liczba cytowań to jeden z podstawowych wskaźników, którego wartość podawana jest w analizach bibliometrycznych dorobku naukowego. Analizy cytowań przygotowywane są w oparciu o bazy Web of Science Core Collection oraz Scopus. Wyniki podawane są najczęściej z wyłączeniem autocytowań.
  • Indeks Hirscha to liczba publikacji (n), które cytowane były co najmniej n razy (np. dla danego autora h-index =10 oznacza, że autor posiada w swoim dorobku 10 publikacji, z których każda cytowana jest co najmniej 10 razy). Wysokość indeksu Hirscha można sprawdzić korzystając z bazy Web of Science Core Collection oraz Scopus.

 

Pliki do pobrania

scopus_-_analiza_cytowan.pdf

Scopus - określenie liczby cytowań i wartości h-index dla autora

web_od_science_-_analiza_cytowan.pdf

Web of Science Core Collection - określenie liczby cytowań i wartości h-index dla autora