Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Punkty i sloty

Impact Factor (IF)

Punkty IF przypisywane są artykułom naukowym z czasopism naukowych w oparciu o bazę Journal Citation Reports (JCR)

Punktacja ministerialna (PK) 2017-2024

Punkty PK przypisywane są:

 

  • artykułom naukowym z czasopism naukowych i recenzowanym materiałom konferencyjnym:

    - z roku 2024 w oparciu o wykaz, stanowiący załącznik do komunikatu MN z 5 stycznia 2024 r.

    - z roku 2023 w oparciu o wykaz, stanowiący załącznik do komunikatu MEiN z 3 listopada 2023 r.

    - z lat 2019-2022 w oparciu o wykaz, stanowiący załącznik do komunikatu MEiN z 21 grudnia 2021 r.
 

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub recenzowany materiał konferencyjny zamieszczony w wykazach 2021, 2024

200 pkt, 140 pkt, 100 pkt

70 pkt, 40 pkt

20 pkt

 

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym  lub recenzowany materiał konferencyjny niezamieszczony w wykazach 2021, 2024

 

5 pkt

 
 
Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym zamieszczony     w wykazie 2017

 

30  pkt lub więcej


20 pkt, 25 pkt


mniej niż 20 pkt

 

 
  • recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych z lat 2017-2018 indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection przyznawane jest 15 punktów ministerialnych
 
  • monografiom naukowym z lat 2017-2024 w oparciu o wykaz wydawnictw ogłoszony w komunikacie MEiN z dnia 22 lipca 2021.

 

Wydawnictwo poziom II

     200 pkt - autorstwo monografii
     100 pkt - redakcja naukowa monografii
       50 pkt - rozdział w monografii

 

Wydawnictwo poziom I
 

 

      80 pkt - autorstwo monografii
      20 pkt - redakcja naukowa monografii
      20 pkt - rozdział w monografii

 

Wydawnictwo spoza wykazu wydawców

 

      20 pkt - autorstwo monografii
       5 pkt - redakcja naukowa monografii
       5 pkt - rozdział w monografii

 

 

 

Jeżeli dana osoba jest jedynym autorem artykułu naukowego/monografii/materiału konferencyjnego publikacje z lat 2017-2024 otrzymują liczby punktów podane w powyższych tabelach i dla autora liczony jest 1 slot dla każdej publikacji.
 

W przypadku publikacji wieloautorskich punkty jakie otrzymują publikacje i sloty dla autora zależą od liczby osób, które złożyły oświadczenia w danej dyscyplinie i liczby wszystkich autorów danej publikacji.
Szczegółowy opis obliczania punktów i slotów można znaleźć w pomocy.

 

Uwaga! Powyżej przedstawione zasady przypisywania punktów ministerialnych PK oraz obliczania punktów i slotów dla danej publikacji dotyczą oceny parametrycznej Uczelni oraz corocznej ewaluacji.

Analiza slotów do oceny okresowej pracownika dokonywana jest na podstawie list ministerialnych z lat 2021-2024 (punktacja czasopism) oraz z 2021 r. (punktacja monografii).

Pliki do pobrania