Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ustawa 2.0

Nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oraz Rozporządzeniu MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającym to rozporządzenie podane zostały zasady oceny jednostek naukowych. Szczegółowy opis kryteriów oceny oraz zasady przypisywania punktów publikacjom i obliczania slotów wraz z przykładami można znaleźć w przewodniku.

Klasyfikacja czasopism

Dyscypliny naukowe dla czasopism zostały określone dla czasopism przez Komitet Ewaluacji Nauki i podane w ministerialnym wykazie czasopism.

 

W załączniku do komunikatu Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. opublikowany został Wykaz czasopism wraz z dyscyplinami.

 

Wykaz uwzględnia m.in.:
 

  • czasopisma indeksowane w bazach Scopus i Web of Science,
  • zagraniczne czasopisma naukowe z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych indeksowane w bazie ERIH+, które w wyniku oceny eksperckiej zostaną uznane za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej,
  • czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”,
  • recenzowane materiały z międzynarodowych konferencji informatycznych, posiadających co najmniej rangę C w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W dniu 22 lipca 2021 ukazał się komunikat Ministra Edukacji i Nauki, zawierający nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych"

W komunikatach na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowana została informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w związku z programem „Wsparcie dla czasopism naukowych” wraz z listą czasopism naukowych będących przedmiotem projektów finansowanych w ramach tego programu.   

Pliki do pobrania