Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Info dla publikujących

Planując publikację warto:


1. wykluczyć czasopisma, których wydawcy znajdują się  na liście drapieżnych wydawców

 

2. sprawdzić punktację czasopisma na aktualnej liście ministerialnej

 

3. sprawdzić, czy wydawca monografii znajduje się na aktualnej liście wydawców i na którym poziomie (I, II) został umieszczony

 

4. użyć tabelki liczącej i sprawdzić jaką liczbę punktów/slotów* otrzyma autor danej publikacji

 

UWAGA! Wartości punktów i slotów dla prac już opublikowanych można sprawdzić w Bibliografii UMLub wybierając z menu górnego raporty, a następnie raport slotów-autor

 

 

Każdy autor prowadzący działalność naukową powinien:

 

  • w ciągu 4 lat (ocena okresowa) wypełnić odpowiednio: 3 sloty (stanowisko badawczo-dydaktyczne), 4 sloty (stanowisko badawcze) wraz z wymaganą dla danego stanowiska średnią wartością slota
  • założyć konto ORCID, przelać na nie swoje publikacje oraz połączyć konto ORCID z kontem PBN i POL-on** (instrukcje postępowania można znaleźć w zakładce BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA > ORCID/PBN)

 

Najważniejsze informacje przydatne dla osób publikujących można znaleźć w informatorze.

 

Wsparcie merytoryczne zapewnia Dział Analiz Publikacji i Wsparcia Ewaluacji
tel. 81 448-58-18, 81 448-58-20, 81 448-58-09 , e-mail: orcid@umlub.pl, pok.101, 104, 112

 

_______________________

*więcej informacji dotyczących zasad przypisywania punktów, obliczania wartości punktów/liczby slotów (wraz z przykładami) można znaleźć w zakładce BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA > Punkty i sloty

 

**dotyczy także doktorantów ze Szkoły Doktorskiej

Osoby, które są zainteresowane publikowaniem artykułów na otwartych licencjach mogą skorzystać z:

 

- programów publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki. W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Renatą Birską tel. 81 448 5802

 

- oferty Publisher of Open Access Journals (MDPI), w której autorzy otrzymują 10% bonifikaty poniesionych kosztów publikacji (lista tytułów czasopism objętych programem)

 

Aktulanie program OUP oczekuje na podpisanie nowej umowy na 2024 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektor BG UML Renatą Birską tel. 81 448 5802. 

Podstawowe pojęcia i definicje

Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym, przedstawiający określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony bibliografią lub przypisami.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

 

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona bibliografią lub przypisami.

 

Dla wszystkich  publikacji wylicza się tzw. udział jednostkowy każdego z autorów.

Gdy osoba jest jedynym autorem publikacji, jej udział jednostkowy równy jest 1. W przypadku publikacji wieloautorskich, wartość udziału jednostkowego jest mniejsza od 1 i zależy od liczby pracowników z tej samej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów publikacji.

Dla każdego udziału jednostkowego (wypełnienia części slotu) będzie określona jego wartość punktowa.


Slot publikacyjny (dla autora) to suma udziałów jednostkowych tej osoby w różnych publikacjach, dająca liczbę 1.