Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Wirtualna Karta Biblioteczna (WKB)

Projekt Wirtualnej Karty Bibliotecznej (WKB) jest adresowany do studentów, doktorantów i pracowników lubelskich uczelni, uczestniczących w Projekcie WKB.

Karta umożliwia bezpłatne korzystanie z zasobów następujących bibliotek:

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Centrum Edukacji Naukowo - Technicznej (Biblioteka) Politechniki Lubelskiej
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Procedura korzystania ze zbiorów w ramach WKB:

 • Użytkownik zgłasza chęć uczestniczenia w projekcie Wirtualnej Karty Bibliotecznej w Bibliotece macierzystej Uczelni.
 • Użytkownik akceptuje Regulamin Projektu i zostaje wpisany do internetowej bazy danych Wirtualnej Karty Bibliotecznej.
 • Użytkownik zgłasza się do Biblioteki Uczelni Partnerskiej WBK, której zbiorami jest zainteresowany.
 • Bibliotekarz dokonuje weryfikacji uprawnień we wspólnej bazie danych i zakłada indywidualne konto biblioteczne w lokalnym systemie bibliotecznym oraz odnotowuje ten fakt w systemie WBK.
 • Użytkowników WKB obowiązuje regulamin Biblioteki, z której wypożyczane są książki.
 • W przypadku przetrzymania pozycji przez Użytkownika zastosowanie ma cennik każdej z Bibliotek Partnerskich.