Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

UWAGA! Zawieszenie indeksowania niektórych czasopism w bazie Web of Science

Na oficjalnym blogu firmy Clarivate, wydawcy baz Web of Science oraz Journal Citation Reports (IF) została zamieszczona informacja  wycofaniu niektórych tytułów czasopism z bazy Web of Science Core Collection, które tym samym nie będą miały wyliczanego wskaźnika Impact Factor. Dotyczy to m.in.  tytułów wydawanych przez wydawnictwa MDPI i Hindawi.
Obecnie Master Journal List nie zawiera m.in. takich tytułów jak:

ANNALS OF TRANSLATIONAL MEDICINE – wydawnictwo AME PUBLISHING COMPANY

BIOMED RESEARCH  INTERNATIONAL- wydawnictwo  HINDAWI LTD

DISEASE MARKERS ­– wydawnictwo HINDAWI LTD

JOURNAL OF HEALTHCARE ENGINEERING- wydawnictwo HINDAWI LTD

JOURNAL OF NANOMATERIALS – wydawnictwo HINDAWI LTD

JOURNAL OF ONCOLOGY – wydawnictwo HINDAWI LTD

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH – wydawnictwo MDPI

APPLIED NANOSCIENCE – wydawnictwo SPRINGER HEIDELBERG

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację wydawnictwo MDPI zamieściło oficjalny komunikat.

Od początku tego roku ponad 500 czasopism zostało oznaczonych jako mogące nie spełniać kryteriów określonych przez Clarivate. Ponad 50 z tych czasopism przestało być indeksowanych w WoS.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej  UML, tel. 81 448 58 05, informacja@umlub.pl